Ilumináti jsou naši ochránci. Ilumináti jsou silou dobra

Důkazy o snahách Iluminátů o ovládnutí světa jsou zcela jasné a nevyvratitelné. Pokud nejste ovce, jejíž mozek už se Systému podařilo nevyvratitelně vymýt, znáte pravdu. Stovky jasných důkazů, dohledatelných na internetu, zde nebudeme recyklovat a znovu omílat. Každý hledač pravdy je určitě zná nebo si je dokáže najít.
My ale přinášíme zjištění, které vás jistě překvapí...


Co ale zůstává nepochopeno, nebo v lepším případě mylně vykládáno, je motivace Iluminátů. Jaký cíl má tato tajná společnost? Proč její členové touží po tom, aby se z lidstva staly loutky bez vůle, nemyslící otroci? Cožpak nestačí současný stav našeho druhu, kdy denodenně dochází k vykořisťování slabých těmi silnějšími a kdy svoboda je pouhým termínem ve slovníku cizích slov? Proč musí být NWO dokonán?

Je jen velmi málo lidí, kteří znají pravdu. Ta je natolik děsivá, že musí v každém čtenáři těchto stránek vzbudit beznaděj. Pokud chcete zůstat ve sladké nevědomosti, raději odejděte a nepátrejte, protože lidstvo je pravděpodobně odsouzeno k otroctví, nebo zániku. Jiná alternativa zdá se neexistuje. Já jsem ovšem po zjištění dále popsanách skutečností nemohl mlčet. Pravda musí výt k nalezení pro každého, kdo ji hledá!

Musím také doplnit, že mé informace jsou velmi útržkovité - jsou z velmi věrohodného zdroje, který bohužel zahynul druhý den po našem prvním setkání. Já nemohu veřit ničemu jinému, než že smrt této osoby má přímou souvislost s informacemi, které mi tato vysoce postavená osobnost předala. 
Pokud patříte k těm nekolika vyvoleným, kteří znají celou pravdu, ihned mě prosím kontaktujte. Potřebuji doplnit bílá místa této teorie. Nabízím přísně konspirační jednání se snahou minimalizovat případné nebezpečí. I když jej samozřejmě nemůžu vyloučit...


Ilumináti jsou ochránci lidstva

Ano, čtete dobře, Ilumináti jsou našimi ochránci. Jsou největšími přáteli každého z nás a jsou to právě Ilumináti, kteří již stovky let bojují o přežití lidského druhu. Vím přesně, jaká otázka vás právě napadla - copak nás můžou Ilumináti chránit? Copak může být něco horšího než Ilumináti?

Odpověď zní ano - existuje něco daleko horšího než Ilumináti. Něco, co zcela překračuje naše chápání. Něco, co překračuje hranice našeho světa. A je to právě tajné bratrstvo Iluminátů, kteří stojí na hranici mezi těmito dvěma světy. 

O povaze jejich ochrany se musí mlčet, přesto nám naši zachránci dávají najevo pravdu. Tak jasně a zřetelně, jak jim to možnosti dovolí.

Schindlerův seznam je dobře zakódovaná zpráva

Než se ponoříme přímo do odhalení děsivých skutečností, nebo alespoň toho mála, které známe, pojďme si připomenout jedno dílo. Je jím všeobecně známý film Schindlerův seznam. Tento film je hluboce symbolický a jakmile pochopíte klíč, bude vám odkryta tajná zpráva, kterou nám Ilumináti zanechali.

Klíčem k pochopení, že se jedná o symbolické dílo, je skutečnost, že tématem filmu je tzv. holocaust, odehrávající se za tzv. druhé světové války. Kriticky uvažující člověk ihned zpozorní - všichni známe pochybnosti o existenci těchto událostí. Pravdu hledající je podezřívavý, protože židovské spiknutí je všední realitou našich životů. 

Holocaust je tedy jakýmsi startérem pro všechny hledače pravdy. Donutí nás zpozornět a začít uvažovat o tom, proč tento film vlastně vzniknul…

Nechci se tady příliš rozepisovat o ději, který jistě každý zná. Připomenu, že vypráví o nacistovi-podnikateli, který ve své továrně využívá na otrockou práci Židy. Kromě toho, že využívá jejich práce (ve prospěch nacismu) je zároveň chrání před deportací do koncentračního tábora a před jistou smrtí. Neustále odráží snahy o odvedení svých otroků a zachrání tak stovky životů.

Symbolický význam filmu podtrhuje skutečnost, že je celý černobílý, až na červenou barvu kabátku malé holčičky, která je zde zabita. Tato barva a vůbec celá scéna symbolizuje oběť. Těžkou, nenahraditelnou oběť.


Dalším faktem je figurka Oscara, ocenění, které film získal za režii. Nemusíme zde uvádět, že celé předávání Oscarů je divadlo pro ovce a pravý smysl tohoto rituálu tkví někde zcela jinde. V případě Schindlerova seznamu však soška Oscara představuje archetyp rytíře-ochránce. 


My všichni jsme na Schindlerově seznamu

Zašifrovaná zpráva Schindlerova seznamu, čitelná každému, kdo rozluští symboliku díla, je následující. Lidstvo musí být uvrženo do otroctví a vystaveno lži, aby bylo zachráněno před naprostou zkázou. Svoboda je oběť, která musí být přinesena na oltář života.

Jinými slovy, Ilumináti mají za cíl nastolit Nový světový řád proto, aby lidi této planety ochránili před zkázou. Lidstvo musí být udrženo v nevědomosti a donuceno k otrocké práci.

Jaké nebezpečí nám hrozí?

Před čím nás má ale otroctví uchránit? Jakému nebezpečí chtějí Ilumináti zabránit? To nevíme zcela jistě. Ovšem symbolika Schindlerova seznamu ukazuje jako nepřítele nacisty s nelidským jednáním, agresivní, invazní mocnost. Nejpravděpodobnější vysvětlení tedy zní, že síla, která ohrožuje náš svět, pochází z jiné planety.

Byli tady už dávno

Důkazy pro tvrzení, že naše planeta byla a je navštěvována mimozemskými bytostmi, najdeme v mnoha indiciích. Mluví o nich Véda i Bible, Mayské rytiny i nástěnné malby v Austrálii. Celá historie lidstva je vlastně historií zpráv o kontaktech s mimozemskou civilizací - vyspělejší a mocnější. Mimozemšťané jsou bozi, uctívaní bezmocnými pozemšťany. Zdá se, že pro tato vyspělá stvoření plyne čas jinak a množí se odhady, že za celou historii nás navštěvuje jedna a táž posádka, jakási průzkumná jednotka v jednom plavide o dvou “mužích”. Tipovali možnost invaze, využití potenciálu Země? Tato linie se táhne histroickými prameny po tisíce let, až najednou mizí. 

Vznik Iluminátů je počátkem ticha

Zprávy o UFO a nepozemských vládcích pomalu utichají někdy s nástupem středověku. Těžko můžeme analyzovat odmlčení pramenů a vyvozovat z něj nějaké závěry, ale jedna věc je jistá - někdy v tomto období povstává (na ramenou zednářství) řád Iluminátů a začíná svůj boj o nastolení otroctví pro lidstvo.

Mohlo dojít k nějaké formě úmluvy mezi “bohy” a jejich poddanými? Podle mého již mrtvého zdroje došlo na straně mimozemských vládců ke snaze rozvíjející se lidstvo vymazat z povrchu planety a obsadit ji invazními jednotkami. 

Ilumináti vznikly jako přímá reakce na tuto snahu - tajné bratrstvo mocných a moudrých mužů, schopných vést dialog s daleko mocnějším protivníkem. Místo války nabídli alternativu - poslušnou masu otroků, netušících pravdu, kterou budou moci vládci v budoucnu využít.

Otázkou stále zůstává, jakou cenu mohou takovíto lidští otroci mít. Jak přesně zněla dohoda a jaký termín byl stanoven pro splnění cíle (NWO)? Nevíme. Netušíme ani, co se stane potom. Co je však naprosto nevyvratitelné, je fakt, že lidstvo už několik století balancuje na pokraji propasti…

Existuje naděje?

Z celé bezvýchodné situace pro nás, obyčejné lidi a bytosti toužící po svobodě, vyplývá několik věcí, které nás snad mohou naplnit jistou nadějí:
  • Ilumináti jsou natolik schopní, že nás dokázali ochránit - důkazem je skutečnost, že dosud žijeme.
  • Za těch zhruba sedm století, kdy nás Ilumináti chrání, prošlo lidstvo velkým civilizačním skokem. Je možné, že již brzy budeme disponovat technologiemi, kterými se budeme moci mimozemské invazi ubránit. Je snad tothlezáměr Iluminátů…?
  • Ilumináti chtějí, abychom znali pravdu. Shindlerův seznam je zprávou pro nás, obyčejné lidi. Naděje žije.

2 komentáře:

  1. Tak já ti něco řeknu, vím, že to zde myslíš dobře, ale je to jen velmi chytrý trik. Nemůžu vědět, kdo byl ten zdroj a jak to myslel, že ti tohle předal, ale nic takového není pro lidstvo přípustné. Ilumináti byli, jsou a budou ovládáni Satanem a jeho mocnostmi, které sem na tuto planetu přinesli systém, který nás zotročil. Tyto mocnosti jsou mimozemšťané, ale jsou negativní a jsou taktéž ovládáni Satanem. Satan chce jediné, udělat si s Iluminátů a nás lidí pro něho potřebné otroky, kteří mu budou sloužit. A Ilumináti, ti nás ve skutečnosti varují před pravými zachránci, to jsou pozitivní mimozemšťané. Jsou to andělé, archandělé v čele s Ježíšem Kristem. Vím, že to zní neuvěřitelně, ale je to tak. Prosím i když mi nevěříš, pokus se hledat pravdu i někde jinde a ověř si to. Ilumináti nikdy nechtěli a nikdy nebudou chtít nás zachránit, je to jen jejich plán jak si nás zotročit DOBROVOLNĚ jednou provždy. JE TO SATANŮV PLÁN a oni ho poslušně plní. PRAVDA NA TEBE ČEKÁ BRATŘE JEN JI ODHAL - https://www.youtube.com/watch?v=VvApvRL-LCE&t=774s Píta K. :)))

    OdpovědětVymazat
  2. Čím víc nohou, bude stát na zemi, tím více zla se bude rodit.

    OdpovědětVymazat