Drogy jsou nástroj, kterým Systém ovládá svobodomyslné

V každé populaci se najde určité procento lidí, kteří se odmítají podřídit stádu. Jsou to svobodní, sebevědomí lidé, postrach všech, kteří chtějí ovládat společnost. Rebelové, revolucionáři, skuteční disidenti. Lidé, kteří hledají pravdu a pídí se po informacích. Lidé, kteří čtou texty jako tento.


Výše popsaná skutečnost není světovým vládcům neznámá. Všechny oficiální i neoficiální vlády, velmoci a impéria se vždy nejvíce bály vnitřího nepřítele. Svoboda je nakažlivá a nebezpečná a vždy se najde hrstka “bláznů” které si nelze podrobit terorem ani “sociálními jistotami”. Proto mají mocní k dispozici nějakou obdobu tajných služeb, jejichž posláním je svobodomyslné lidi držet pod kontrolou. 

Jak ovládat masy?

Většina konspiračních teorií se (zcela odůvodněně) zabývá technologií vymývání mozků lidí a ovládání společnosti. Všechny konspirační teorie jsou však (bohužel musím říci že záměrně) v tomto aspektu naprosto scestné.

Jako člověk, který byl “na druhé straně”, musím připomenout jednu zcela banální skutečnost. Peníze jsou vždy až na prvním místě. Platí to bezezbytku i o boji s opozicí světového řádu. 

Chemtrails se nevyplácí

Internet je plný naprosto zavádějících informací o tom, že světoví vládci ovládají populaci pomocí chemtrails. Přestože nelze popřít, že v polovině dvacátého století se zejmína v USA testovalo rozsévání chemických látek pomocí letadel (zejména kontrola plodnosti černého obyvatelstva), tato technika nebyla nikdy masově nasazena.

Létání je prostě příliš drahé. Není těžké si představit, kolik letadel by bylo nutné nasadit a kolik tun chemikálií by se muselo rozprášit nad zemí, aby měla taková akce úspěch. Přidejte proudění větru a vedlejší škody na samotných organizátorech tohoto rozsevu a každému musí být naprosto jasné, že jde o naprostou hloupost.. 

Fluorid sodný ve vodě má svůj účel

Obzvlášť rozsáhlý prostor je na ”protikonspiračních”  webech věnován otravě obyvatelstva fluorem (třeba tady: http://www.osud.cz/otrava-znehybneni-populace-fluoridem). Ano, fluor je prvek velmi nebezpečný, jedovatý. Fluorid sodný je taktéž (stejně jako ostatní fluoridy) nebezpečný, pokud jej požijete v určitém množství.

Proč se tedy fluorid sodný přidává do každé zubní pasty? Proč jej pijeme z každého kohoutku? Dovolte mi odhalit šokující odpověď na obě otázky: Dnes se v České republice fluorid do vody přidává jen zřídka. A přítomnost v zubní pastě? Přeci proto, že je dobrý na zubní sklovinu!


Ovládání populace se dělá chytřeji

Nikdo z nás si snad netroufne říci, že elity, ovládající svět, budou parta hlupáků. Je absurdní posílat nad města práškovací letadla, která budou všem na očích. Je neefektivní ládovat do celé populace tuny chemikálií, když drtivá většina lidí se dá snadno ovládat pomocí masových médií a kusu žvance.

Trik je v tom, vytipovat si ty, které si musíte hlídat - a na ně se zaměřit. Na lidi, kteří neposouchají rozkazy, kteří si nenechají nic namluvit. Lidi, kteří si udělají svůj vlastní názor.

Opravdu jde o prevenci?

Není vám divné, kolik energie se věnuje boji proti drogám? Kolik besed a vzdělávacích pořadů musíme protrpět ve škole? Kolikrát v životě slyšíme obligátní větu “Drogy jsou špatné, áno.”? Už vám to dochází? 

Cílem preventivních programů není nic jiného než vytipovat si rebelské duše. K prevenci zde dozajista dochází, ovšem trochu jiné než byste řekli. Cílem je dostat lidi pod kontrolu, kriminalizovat je a - to především - donutit je přijímat do těla chemické látky neznámého původu a složení.

Buďme upřímní - jaké dopady má konzumace drog na lidstvo? Nijak zásadně škodlivý. Pár zoufalců to přežene, ale to je tak všechno. Nebezpečnost ilegálních drog jako takových je neskutečným způsobem přeháněna - a to pouze z výše popsaného důvodu. Legální drogy pak vlády tolerují, protože jsou zdrojem příjmů státních podkladen i nadnárodních kruhů.

Hippies byli první

Celá tato geniální operace vznikla v USA během hnutí hippies. Šedesátá léta viděla rozmach LSD mezi svobodomyslnou mládeží. Hipíci se vzbouřili hodnotám davově masírovaných američanů, chtěli změnu systému, chtěli skutečnou demokracii, bojovali proti válce. Ani policejní brutalita s nimi nic nezmohla.

“Naštěstí” se v řadách CIA našel neznámý chytrák, který měl na starosti infiltraci do nezávislých skupin rebelů proti systému. Všimnul si tendence hippies experimentovat zejména s halucinogeny. Navrhnul řešené, které se ukázalo jako naprosto spolehlivé. Tím řešením byla sloučenina známá jako skopolamin, rostlinný alkaliod z blínu černého.

Tato látka, pokud je podávaná v malém množství, nenápadně, ovšem zcela radikálním způsobem otupuje kritické uvažování. Subjekt ztrácí ostražitost a hlavně vůli vzpírat se nepříjemným věcem. Vzrůstá tendence k izolovanosti, vystoupení ze systému, útěk od konfliktu. 

Když máte takovouto elegantní možnost likvidovat opozici, není nutné používat obušek. Praxe v distribuci skopolaminu v marihuaně, LSD a později extázi se rozšířila po celém světě. Kriticky uvažující lidé už se nebijí za svá práva, ale tančí někde uprostřed lesů nebo v podzemních skladištích. To je “mind control” dneška. 

Jakmile se najde místo, skupina nebo sociální vrstva, která má potenciál ohrozit status quo, je do ní uměle implantováno užívání nelegálních drog. Ať už si představíte subkultury punkerů, technařů či hippies nebo černošskou menšinu v USA, dopadá to vždy stejně. 

Poznámka: Skopolamin utržený ze řetězu
Skopolamin, mimochodem využívaný v padesátých letech komunisty v rozvracení myslí lidí, kteří byli perzekuováni v politických procesech, se svých distributorům začíná vymykat z rukou. V Americe se pravděpodobně logistickou chybou dostal do oběhu čistý skopolamin ve vysoké koncentraci.
Následky jsou fatální. Psychotické záchvaty, vraždící běsnění, pokusy o kanibalismus. Jak dlouho budeme trpět roli pokusných králíků elit? Dokud se navzájem nepožereme jako zvěř?

Žádné komentáře:

Okomentovat